Diamant Tech
v/Brian Kristensen
Birkehegnet 319
4700 Næstved
Tlf: 58 22 57 08
Mobil: 30 30 57 06
CVR: 31 41 06 81

Hvad er en diamantklinge?

Stambladet er af behandlet, hærdet stål i særdeles høj kvalitet. Der er vandspor mellem segmenterne, hvilket er med til at afkøle klingen under savning, fordi vandet (vådskæring) eller luften (tørskæring) kan strømme ind mellem segmenterne. Samtidig tillader det klingen at bøje en smule under skæringen.
Segmenterne indeholder en blanding af diamanter og metalpulver. Under produktionsprocessen komprimeres blandingen af metalpulver og diamanter ved en meget høj temperatur, så der dannes en massiv metallegering, der indeholder diamanterne. Segmentet eller kanten er noget bredere end stamblandet. På den måde kan den forreste kant gennemtrænge materialet, uden at stambladet slides imod det.
Når der bruges det rigtige diamantværktøj til et bestemt materiale, er balancen mellem diamantens arbejde og bindemidlets slibemodstand optimal, så diamanten holdes på plads, indtil den er ødelagt og nye krystaller blotlægges. Det er i dette balanceforhold,et diamantværktøjs virkelige kvalitet kommer til udtryk. En klinge, der er beregnet til at skære i hårde, massive (mindre slibende) materialer, kræver ofte en blødere metalmatrice.
Den slides hurtigere, fordi de nedslidte diamanter udskiftes så forholdvis hurtigt, at klingen fortsat kan skære. En klinge, der er beregnet til at skære i bløde, slibende materialer, skal være hård og kunne modstå slibeeffekten, så diamanterne bevares længere.