Diamant Tech
v/Brian Kristensen
Birkehegnet 319
4700 Næstved
Tlf: 58 22 57 08
Mobil: 30 30 57 06
CVR: 31 41 06 81

Fordelene ved at bruge diamantbor

Diamantboring er boring af runde huller i beton eller sten ved hjælp af et diamantbestykket kernebor.
Boringen udføres eksempelvis med blik for senere rørgennemføring eller installationsgennemføring i gulve, vægge eller andet.
Den hårde diamant kan gennemtrænge de sejeste materialer såsom jernbeton, murværk, fliser, klinker, asfalt m.m. og efterlader et meget præcist og pænt hul.
Arbejdet bliver udført hurtigt i en enkelt arbejdsgang: Beton og stål på samme tid.
Ingen vibrationer – Derfor ingen fare for emnet flækker.
Ingen støvgener gør diamantboring foretrukket når der arbejdes i:
Beton – Letbeton – Mursten – Fliser – Asfalt
Med den rigtige kombination af motorkraft, borestander og diamantværktøj, opnår man en god løsning til alle borebehov.